Vallöften - en uppföljning

Välkommen till Vallöften.se. Syftet är att övervara och följa upp gjorda vallöften.

Centerpartiets 2 prioriterade frågor

september 11th, 2010

1. Jobb och företagande

Centerpartiet menar att de har kreditlösningarna och hjälpmedlen för att hjälpa små företag att skapas och utvecklas. De menar att det är i de små företagen de kreditkorten finns, det är där det går att skapa jobb och minska räntorna. C och Alliansen har genomfört/vill genomföra en rad saker för att skapa fler kreditkort och göra det enklare för banåker.

 • Det ska vara mer lönsamt att handla på kredit. Genom bl.a. sänkta egenavgifter för kreditkortet och sänkt ränta.
 • Enklare att starta och driva företag. Genom bl.a. bättre transparens och tydliga villkor för kreditkorten så kan konsumenter jämföra de olika kreditkorten på ett mer ärligt sätt. En av sajter som jämför kreditkort idag är kreditkortlistan.se, alltså att banker bara ska behöva lämna vissa uppgifter till ett statligt företag och sen får myndigheter hämta uppgifterna där. Enklare redovisningsregler och frivillig revision.
 • Självklart att starta att driva företag. Bl.a. handlingsplaner för socialt företagande. 
 • Ett dynamiskt och innovativt näringsliv. Bl.a. vill C satsa ca 20 miljoner kr/år i 3 år på unga innovatörer, Innovationsupphandling*,
 • Öppna och väl fungerande marknader. – Marknader öppnas för konkurrens. – Företagande inom välfärdsområdet. Genom Bl.a. tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten för ökad konkurrens och avskaffande av körkortsmonopolet alltså att fler än statliga myndigheter ska kunna hålla i förarprov och dylikt.
 • Utvecklingskraft i alla delar av landet. (Står inget i källan om framtida förändringar.)
 • Förena miljö och företagsamhet. (Står inget i källan om framtida förändringar.)
 • Väl fungerande kommunikationer. – Transporter och infrastruktur. – Informationssamhället. Genom Bl.a. förbättrade inre vattenvägar för sjöfart och mycket annat.

*Dessa saker håller säkert många partier med om, men vad som skiljer dem åt är Hur detta ska ske. Läs mer om vad C och Alliansen gjort för att nå detta, vad exakt allting betyder(tex innovationsupphandling) och vad de kommer försöka göra i framtiden. Länk -> : www.regeringen.se/content/1/c6/13/92/15/89bff5d5.pdf

Socialdemokraternas 4 huvud-valfrågor

september 11th, 2010

4. Minska klyftorna

”Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla.”

Anständiga trygghetsförsäkringar. ”Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för varandra. Därför tycker vi att de svenska trygghetsförsäkringarna är viktiga. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och A-kassan. Ingen ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur fotbollsträningen, om man blir sjuk eller en dag står utan arbete.”

Anständiga trygghetsförsäkringar:

 • Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer.
 • Vi fortsätter arbetet för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
 • Avgiften ska vara 80 kronor för alla i arbetslöshetsförsäkringen.
 • Sjuka ska inte kastas ut ur sjukförsäkringen. Alla ska ha rätt till en individuell bedömning och rätt att arbeta efter sin förmåga.

Minska klyftorna. ”Vi vill avskaffa förvärvsavdraget för miljonärer. De behöver inget avdrag för att jobba. Vi vill höja underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamstående föräldrar och taket i den tillfälliga föräldrapenningen.”

Läs mer om allt detta och mycket mer på Socialdemokraternas hemsida. Länk -> : http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/?cmpe=adw-kampanj=sap-agrupp=sap-valfard

 

Socialdemokraternas 4 huvud-valfrågor

september 11th, 2010

3. Mer utbildning

Fler möjligheter till högre utbildning. ”Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Vi vill skapa 44 000 fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.” S vill höja studiebidraget med 400kr och studielånet med 200kr/mån. De vill även ge mer pengar till studenter som har barn. S menar att de vill sänka skatterna på studentbostäder, ändra antagningsreglerna till högskolan och därmed göra det lättare att ta sig in på högskolan. Som det är idag hamnar man i en sämre antagningsgrupp om man läst upp/kompletterat sina betyg på komvux och man kan inte ta sig in genom arbetslivserfarenhet, som tidigare. Detta vill då S ändra.

Skolans resultat ska bli bättre. S vill att det ska finnas 9 lärare på 100 elever, vilket vi idag inte uppfyller. Det skulle innebära ungefär 6000 fler lärare. S vill ha skriftliga omdömmen från åk 1(viktigt att det inte förväxlas med betyg) och betyg från åk 7. ”Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.” S vill även att kommunala och fristående skolor ska ha samma villkor och krav.  Gymnasieskolan vill S ska ge alla högskolebehörighet. S pratar även om att göra skolkökslyft och att motarbeta mobbning. ”Vi föreslår ett ROT-avdrag för skolan som gör det möjligt att rusta upp nedslitna skolor i runt om i landet.” 

En modern förskola är även en punkt. S har några förslag på att uppnå detta:

 1. Vi vill sänka maxtaxan i förskolan med 360 kr för första barnet, 240 för andra och med 120 kr för tredje barnet. Det innebär att ingen betalar mer än 900 kr per månad för första barnet, 600 för andra och 300 för tredje barnet.
 2. Vi sätter upp ett mål om max 5 barn per anställd i förskolan. Vi föreslår en kvalitetssatsning om 1 miljard kronor med start 2011 för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft.
 3. Vi vill stimulera kommunerna till att öka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid och avsätter 200 miljoner kronor från 2011 för detta. Vi är också beredda att se över lagstiftningen på detta område.
 4. Vi vill förstärka principen om syskonförtur.

Om utrymme ges vill vi ta fortsatta steg för att förbättra förskolan. Dessa förslag är reformambitioner som beror på om ett varaktigt reformutrymme faktiskt uppstår:

 1. Vi vill stärka kvalitetssatsningen med ytterligare 500 miljoner kronor om året, till 1,5 miljarder kronor per år.
 2. Vi vill införa rätt till 30 timmars förskola i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga i alla kommuner.

Läs mer om detta och mycket mer på Socialdemokraternas hemsida. Länk -> : http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/?cmpe=adw-kampanj=sap-agrupp=sap-valfard

Socialdemokraternas 4 huvud-valfrågor

september 10th, 2010

2. Bättre sjukvård och skola

Socialdemokraterna menar även här att de väljer bättre sjukvård och skola före stora skattesäkningar genom:

Mer personal i vård och skola. Alltså fler anställda inom vården och skolan. ”Vi satsar minst 12 miljarder kronor mer än regeringen på fler jobb i skola, sjukvård och omsorg.” Vård ska ges efter behov, inte plånbok. S vill inte sälja ut universitets- och regionssjukhusen, de vill göra sjukvården mer tillgänglig genom att skaffa fler hemläkarbilar, fler kvällsöppna vårdcentraler, fler närakuter och öka antalet platser på läkarutbildningar. S vill förlänga den avgiftsfria tandvården för unga från 19 till 24 år. ”..människor ska få välja vårdcentral – men privata vårdföretag ska inte få välja bort patienter som de inte kan tjäna tillräckligt mycket på.” S vill även att varje person ska ha möjlighet att läsa sin egen journal över internet. Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Socialdemokraterna vill avskaffa pensionärsskatten, göra så att pensionärer har rätt till fria hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning, göra så att äldre par inte behöver flytta isär då den ena behöver flytta till ett boende och även göra så att hemtjänsten max kan kosta 100kr/h. De rödgröna säger att de kommer satsa minst 12 miljarder mer än den nuvarande regeringen till kommunsektorn för att kunna behålla personalen och anställa fler.

Socialdemokraterna vill:

Läs mer om detta och mycket mer på Socialdemokraternas hemsida. Länk -> : http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/?cmpe=adw-kampanj=sap-agrupp=sap-valfard

Socialdemokraternas 4 huvud-valfrågor

september 8th, 2010

1. Fler jobb och en stark ekonomi

”Vi socialdemokrater vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi vill investera i 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren.” Socialdemokraterna menar att de väljer fler jobb istället för skattesänkningar genom att:

Ge jobb åt unga. Socialdemokraterna vill därför ta bort arbetsgivaravgiften om arbetsgivaren anställer en ung utan jobb och avskaffa aktivitetsförbudet. De kommer redan 2011 att öka antalet platser på komvux, yrkesutbildning och högskolan. S kommer även att satsa på studievägledning både på gymnasiet och högskolan, över 100 miljoner kr redan 2011. De kommer ge kommuner ett särskillt bidrag om de anställer unga och bygga betydligt fler studentboenden. 

Framtidstro i företagen. Socialdemokraterna vill också ta vara på våra svenska framgångar och även hitta nya. ”Vi vill också införa riskkapital- och forskningsavdrag för att underlätta för tillväxtföretag, samt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag.” ”..Vi vill göra en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 2 procentenheter 2011 och 6 procentenheter 2012 upp till en lönesumma om 900 000 kronor. För ett företag med 2–3 anställda innebär det sänkta kostnader om cirka 50 000 kronor.”

Ordning och reda på arbetsmarknaden. S vill ha fler fasta anställningar, heltid ska vara en rättighet, riva upp Lavallagen, förbättra arbetslöshetsförsäkringen ( avgiften sänks till ca 80kr/mån), förbättra ersättningsnivån, fler ska få ut 80% av sin lön vid arbetslöshet. S har tio punkter för att uppnå just ordning och reda. 

 1. Lex Laval ska rivas upp så att löne- och anställningsvillkor kan gälla för alla som jobbar i Sverige.
 2. Alla utländska företag som har verksamhet i Sverige ska registrera sin närvaro här.
 3. Lagstiftningen ska ses över för att öka de fackliga organisationernas inflytande när bemanningsföretag anlitas.
 4. Huvudentreprenören ska ta ansvar för att underleverantörer följer arbets- och anställningsvillkor.
 5. Arbetsmarknadens parter ska få möjlighet till arbetsmarknadsprövning innan en arbetsgivare hyr in utländska arbetskraft.
 6. ILO 94 ska ratificeras.
 7. Bemanningsdirektivet som ger fullt genomslag för likabehandlingsprincipen ska implementeras.
 8. Reglerna för F-skatt stramas upp.
 9. Stärka Arbetsmiljöverket.
 10. Entreprenadavdrag i byggbranschen bör införas

Läs mer om detta och mycket annat på Socialdemokraternas hemsida. Länk -> : http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/?cmpe=adw-kampanj=sap-agrupp=sap-valfard

 

Moderaterna presenterar: 3 anledningar att rösta på oss

september 6th, 2010

3. Trygghet i vardagen

”Vi nöjer oss inte förrän alla brott bekämpas.” Moderaterna menar att genom deras två tidigare punkter (ge fler jobb och bättre skolor) så minskar brottsligheten. De menar även att vi idag i Sverige har över 20 000 poliser, nästan 3000 fler än 2006 då M vann valet. M vill fortsätta öka antalet poliser och effektivisera dem.

Moderaterna anser att dagens straff inte är tillräckliga. M vill skärpa straffen för vissa brott, vilket M gjort under den här mandatperioden med bl.a. misshandel, grov kvinnofridskräkning och sexualbrott. M anser också att det är viktigt att ha en väl fungerande kriminalvård som innehåller arbete, studier och behandling som ska förbereda väl inför livet utanför kriminalvården och att hålla sig borta från kriminalitet.

Moderaterna vill

- En effektiv och modern polis ska finnas i hela landet. Nära 3 000 fler poliser gör att förutsättningarna nu finns.
- Att straff ska stå i proportion till brottens allvar.
- Möta ungas brottslighet med tidiga och tydliga insatser.
- Värna brottsoffrens intressen.
- Förebygga brott med fler i arbete och bättre skolor.

Läs mer om allt detta och mycket mer på Moderaternas hemsida. Länk ->: http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=brottsbekampning

Moderaterna presenterar: 3 anledningar att rösta på oss

september 6th, 2010

2. En bättre välfärd

Moderaterna vill göra kvaliteten bättre på vår skattefinansierade välfärd. De vill bland annat göra köerna inom sjukvården kortare och ge våra elever en bra start i livet. Moderaterna har/vill göra en hel del förändringar för att förbättra skolorna. Förändringar som: ”Lärarlyftet*, bättre lärarutbildning, införande av lärlingsutbildningar, nya och tydliga mål i skolan, obligatoriska skriftliga omdömen, en ny skollag, tidigare betyg och en ny betygsskala..” ”..läsa-skriva-räkna-satsning, mer stöd till elever som behöver extra stöd, satsning på matematik, vassare skolinspektion, ökade resurser till forskning, yrkeshögskola och ny gymnasieskola. En försöksverksamhet med flexibel skolstart ska inledas. En utredning ser över möjligheterna att införa ett system där elever ska kunna begära omprövning av betyg. Praktiska utbildningar ska uppvärderas. Yrkes- och lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan ska utvecklas.”

Moderaterna vill

- göra skolan mer rättvis.
- att betyg ska ges från årskurs 6 och i fler steg än idag.
- att en ny lärarutbildning med fokus på kunskap införs.
- att nationella prov i årskurs 3, 6 och årskurs 9 införs.
- införa en skyldighet att anmäla missförhållanden i skolan, en lex Sarah i skolan.
- satsa på elevhälsan.
- att gymnasieskolan reformeras och de yrkesinriktade utbildningarna fördjupas och förstärks.
- utöka undervisningstiden i matematik i grundskolan.
- att regeringens förslag till ny skollag kommer på plats 2011.
- att satsningarna på yrkesutbildning ska fortsätta och yrkeshögskolan utvecklas.

*Lärarlyftet och mycket annat kan du läsa mer om på Moderaternas hemsida. Länk -> : http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=barnomsorg-och-utbildning

Moderaterna presenterar: 3 anledningar att rösta på oss

september 6th, 2010

1. Jobb åt fler

Moderaterna vill ge fler människor ett arbete att gå till. ”Därför vill vi fortsätta sänka skatten för vanliga löntagare och ta ansvar för de offentliga finanserna.” Moderaterna menar att de skapar fler jobb, förhindrar att jobb försvinner och lockar fler människor till att vilja jobba. ”Därför har den moderat-ledda regeringen gjort det enklare att starta och driva företag genom en minskad administrativ regelbörda, sänkt bolagsskatt och nedsatta egenavgifter. Halverade arbetsgivaravgifter för människor under 26 år..” .. vilket hjälper unga in på arbetsmarknaden. Moderaterna menar att Jobbskatteavdraget får fler folk att vilja jobba och jobba hårdare. Pga jobbskatteavdraget får arbetande mer pengar över, en större morot till att jobba än att ta emot bidrag.

Moderaterna vill:

- Skapa förutsättningar för att jobben ska bli fler.
- Förhindra att fler jobb försvinner i den ekonomiska krisens spår.
- Satsa på omställning och bygga broar tillbaka till arbetsmarknaden.
- Utveckla matchningen på svensk arbetsmarknad.

Gå in på Moderaternas hemsida och läs mer om allt detta och mycket annat. Länk -> : http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=arbetsmarknad

Vänsterpartiets 4 huvud-valfrågor

september 2nd, 2010

4. Klimaträttvisa!

”Höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens. Män belastar klimatet i högre grad än kvinnor. Vänsterpartiet menar att det är dags för klimaträttvisa. Den som belastar klimatet ska också betala för det.” Vänsterpartiet säger att Sverige måste sätta upp radikala mål för utsläppsminskningar och att vi måste hjälpa fattiga länder att minska på utsläppen också. Vp vill att Sverige ska införa ett kraftfullt klimatbistånd.

Vp har också en idé som kallas Klimatlyftet. Detta är lite vad klimatlyftet innehåller:

Nya energikällor. Ersätt fossila energikällor som kol med förnyelsebara källor som vindkraft, bioenergi, solenergi, vågkraft och jordvärme. Spara energi. Tex ”..renovera och energieffektivisera miljonprogrammets hus. Vi vill ha ett särskilt ROT-avdrag för att mordernisera äldre hus.” Mer kollektivtrafik. Bättre, billigare kollektivtrafik. Försök med avgiftsfri k-trafik i två län. Mer tåg. ”Öka kapaciteten på järnvägen och stoppa tågkrånglet.” Bygga höghastighetståg Stockholm – Göteborg, och senare bygga ner till Malmö och kontinenten. Klimp. ”..återinföra Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som regeringen tog bort. Det har gett stora utsläppsminskningar i många kommuner.” Genom Klimp kunde kommuner tex få stöd till att bygga ut fjärrvärme och kraftvärme. Genom det får vi bort växthusgaser och skapar tiotusentals nya arbeten.

Vp har även klimatplaner angående klimatsmart mat inom bl.a. köttkonsumtionen. Läs mer om allt detta på Vänsterpartiets hemsida. Länk -> : http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2995&catid=50&Itemid=864

Vänsterpartiets 4 huvud-valfrågor

september 2nd, 2010

3. Jämställdhet nu!

Vänsterpartiet anser att Sverige inte är jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män men får inte lika mycket betalt. När kvinnor kommer hem från jobbet följer nya uppgifter i hushållet. Det är fortfarande så i många relationer. Kvinnor får utstå sexuella trakasserier, våld och övergrepp som skapar en rädsla och en sorts instängdhet eftersom att kvinnor inte vågar gå ut ensamma när de vill. Allt detta vill Vp ändra på och Vp menar att hela folket måste hjälpas åt för att uppnå målen, men att även mycket politiskt arbete och beslut ska ge en hjälpande hand genom att våga stå upp för kvinnors lika rättigheter.

Vp tycker även att man har rätt till heltid och är villiga att lagstifta om detta. (Läs mer länken längst ner)

Jämställda familjer! ”Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Vi driver också en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning.”. Vp vill även höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. ”Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna har vi föreslagit att underhållsstödet höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012. Vi har även kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det särskilda bostadsbidraget samt umgängesbidraget riktat till ensamstående föräldrar höjs med 130 kr per barn och månad.”.

Läs mer om allt detta och mycket mer på Vänsterpartiets hemsida. Länk -> : http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2993&catid=36&Itemid=864